Helyi Pedagógiai Programunk

Az utóbbi évek folyamatos személyi változása és a fenntartóváltás szükségessé tette új pedagógiai program írását. 2020-ban nevelőtestületünk megalkotta új Pedagógiai Programunkat, melynek alappillére: a hagyományőrzés és a környezetvédelem igényének megalapozása. Az alkotóképesség fejlesztésében hangsúlyt kapnak a művészeti értékek. Művészettel /vers, ének, kézimunka…/nevelünk művészetre, a tevékenységeken keresztül igyekszünk megismertetni gyerekeinkkel néphagyományainkat. Az óvoda pedagógiai küldetésében, szellemiségében jelen van a környezettudatosságra nevelés. Változatos tevékenységet biztosítunk a gyerekeknek, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek természeti és társadalmi környezetünkről, megismerik és megszeretik a természetet, megalapozódik ökológiai szemléletük.

Óvodai nevelésünk sajátossága a hitéleti nevelés. A gyerekek hetente 1x közös, életkori sajátosságaiknak megfelelő játékos, interaktív áhítaton vesznek részt, étkezéseknél rövid imádságot mondunk. Megismerkednek bibliai történetekkel az ünnepek vallási jellegével, osztozunk a keresztény világszemléletben.


Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának „üzeneteire”:

Értékmegőrzés, szabad játék, érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás

Az egészség védelme a környezettudatos magatartás formálása, 

Az óvoda célja, szakszerű, hatékony és gazdaságos intézmény működtetése, amelyben az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, harmonikus személyiségfejlődése biztosított. Az egységes pedagógiai szemlélet, összehangolt szakmai szellemiség kialakítása- szervezeti kultúra fejlesztése.

Gyermekek fejlesztése: kutyaterápia, mozgásfejlesztés, Delacato torna, gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia /ingyenes foglalkozások/

Délutáni különfoglalkozások: református és katolikus hittan, angol, néptánc, táncos torna, zeneovi, sakk.

 Nagyon fontos számunkra a család és az óvoda kapcsolata, fontos a jó együttműködés. A szülők, a gyermeke óvodába lépésekor aktív részesei gyermekeik beszoktatásának. Minden évben több alkalommal szervezünk családi kézműves délutánt, ahol a gyermekek szüleikkel együtt tevékenykedhetnek. Óvodai ünnepeink (Szüreti mulatság, Márton nap, Gyermeknap, Évzáró) közösen szervezett programok, melyeknek a szülők aktív részesei. Református óvodánk a családias szellemre épít, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalom. Nagy gondot fordítunk a gyermek és a családja megismerésére. Nem zárkózunk el azoktól a családoktól sem, akik nem gyakorolják vallásukat, de elfogadják értékeinket és nevelési elképzeléseinket.

Szeretettel ajánljuk figyelmébe minden kedves érdeklődőnek intézményünket!