Pedagógusainkról

Az intézmény humán erőforrása biztosított a nevelést végző óvodapedagógusok és segítőik képzettsége a törvényi előírásoknak megfelel. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik

Óvodánkban 5 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka látja el a gyermekek nevelését.
Nevelőtestületünk tagjai több évtizede a pályán dolgozó tapasztalt, elhivatott óvodapedagógusok, 3 fő szakvizsgázott pedagógus. Folyamatos önképzéssel igyekeznek megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak. Arra törekszenek, hogy óvodánk a megértés, elfogadás, szeretet, biztonságot adó béke szigete legyen, ahol a gyerekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal töltik, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvodapedagógusok irányításával.

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétel, mintát jelent a gyermek számára. Feladata, hogy figyelembe vegye a gyermek egyéni képességét, fejlettségének ütemét, hogy segítséget nyújtson a gyermekek személyiségének, képességének, tehetségének kibontakoztatásához. E pedagógiai feladat megvalósítása során a pedagógusnak mindig a lehető legjobb megoldást kell választania azért, hogy érvényesüljön a gyermek mindenekfelett álló érdeke.

Ennek lehető legsikeresebb megvalósításában segítőink az óvoda valamennyi munkatársa-gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztens, dajkák, hitoktatók, valamint legfontosabb közvetlen partnereink-a szülők, akik nélkül ez nem valósulhatna meg maradéktalanul.